Onze andere activiteiten:


Paard - en Maaskamp:

Onze paard - en Maaskampen hebben als doel een zinvolle vrijetijdsbesteding te voorzien voor kinderen en jongeren. Hierbij staat zowel aan de slag gaan met paarden als de natuur verkennen centraal. Het kan eveneens zijn dat we tijdens ons kampen gaan werken rond een bepaald thema zoals assertiviteit, zelfvertrouwen, ... Dit zullen we steeds duidelijk communiceren bij de bekendmaking van de data en aanmelding van deelnemers.


Workshops:


Op regelmatige basis kunnen jullie terecht bij ons voor workshops die verschillende onderwerpen zullen hebben zoals: ponygewenning, bouwen aan ons zelfvertrouwen, assertiviteitstraining, groepsmomenten rond rouw en verlies....
De data en thema's zullen ruim op voorhand bekend gemaakt worden op onze website en Facebook.